Publikace

Knihy a stati v knihách

KRČMA, F.; STARÁ, Z.; PROCHÁZKOVÁ, J. Diaphragm Discharge in Liquids: Fundamentals and Applications., in Plasma for Environmental Issues, Kiten 2008, pages 16–25.
Ke stažení zde.

Tuzemské časopisecké publikace

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Vrstvy na bázi parylenu C a Laksilu pro konzervování archeologických nálezů. Fórum pro konzervátory a restaurátory, 2015, 2015(1). p. 66 – 68. ISSN 1805–0050.

GROSSMANNOVÁ, H.; MAZÍK, M.; KRČMA, F. Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů – specifikace parametrů technologického procesu. Fórum pro konzervátory a restaurátory. 2015. 2015(1). p. 61 – 65. ISSN 1805–0050.

RICHTERA, L. Mince v prostoru – Stereoskopické zobrazení mincí. M&B (Mince a bankovky), 5, 42–47 (2012), ISSN 1214–6757.
Ke stažení zde.

RICHTERA, L. Netradiční doklad přeražby kremnického krejcaru z roku 1782. Numismatické listy, 66, 131–134 (2012), ISSN 0029–6074.
Ke stažení zde.

RICHTERA, L.; ZMRZLÝ, M.; VIDEMAN, J.; GROSSMANNOVÁ, D.; KUČERA, L. Moravské denáry fenikového typu Přemysla Otakara II. z nálezu Třebíč-Borovina (II) a jejich analýza. Folia Numismatica, 25, 3–17 (2011), ISSN 0862–1195.
Ke stažení zde.

Mezinárodní a zahraniční časopisecké publikace

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; KUJAWA, A. Sample Temperature during Corrosion Removal by Low Pressure Low-Temperature Hydrogen RF Plasma. Romanian Reports on Physics. 2015. 67(2). p. 586 – 599. ISSN 1221–1451.

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; VAŠÍČEK, M.; HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L. Generation of pin-hole discharges in liquids: comparison of discharge breakdown in diaphragm and capillary configuration. European Physical Journal D. 2015. 69(4). p. 100–1 (9 p.). ISSN 1434–6060.

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Application of Low-temperature Low-pressure Hydrogen Plasma: Treatment of Artificially Prepared Corrosion Layers. Open Chemistry. 2015. 13(1). p. 362 – 368. ISSN 2391–5420.

KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; VAŠÍČEK, M. Generation of High Frequency Pin-hole Discharge in Water Solutions. Open Chemistry. 2015. 13(1). p. 620 – 628. ISSN 2391–5420.

VYHNÁNKOVÁ, E.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; HRDLIČKA, A. Influence of Electrode Material on Hydrogen Peroxide Generation by DC Pin-Hole Discharge. Open Chemistry. 2015. 13(1). p. 218 – 223. ISSN 2391–5420.

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; FOJTÍKOVÁ, P.; MIKA, F. Effect of Plasma Treatment on Corrosion Layers of Bronze. Plasma Physics and Technology. 2014. 1(3). p. 130 – 132. ISSN 2336–2626.

KRČMA, F; STARÁ, Z.; PROCHÁZKOVÁ, J. Diaphragm Discharge in Liquids: Fundamentals and Applications. Journal of Physics: Conference Series, 2010, roč. 207, č. 1, s. 012010 (9 pages), ISSN: 1742–6596.
Ke stažení zde.

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ŠIMŠOVÁ, T.; ZEMÁNEK, N. Plasmachemical Removal of Corrosion Layers from Iron in Pulsed RF Discharge. Journal of Physics: Conference Series, 2010, roč. 207, č. 1, S. 012011 (4 pages), ISSN: 1742–6596.
Ke stažení zde.

HALAMOVÁ, I.; NIKIFOROV A.; KRČMA, F.; LEYS, CH. DC Underwater Capillary Discharge With Symmetrical Hole: Diagnostics and Pumping Effect. Journal of Physics: Conference Series, 2010, roč. 207, č. 1, 4 pages, ISSN: 1742–6596.
Ke stažení zde.

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ZEMÁNEK, N.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; ZMRZLÝ, M; JANOVÁ, D. Pulsed RF Low Pressure Hydrogen Plasma for Plasmachemical Corrosion Removal. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, roč. 89, č. 1, s. 315–318. ISSN: 0373– 3742. (poster)
Ke stažení zde.

BRITES, V.; CHAMBAUD, G.; HOCHLAF, M.; KOČIŠEK, J.; CAYAO, D.; MATĚJČÍK, Š.; KRČMA, F. Ionic Chemistry of Tetravinylsilane Cation (TVS+) Formed by Electron Impact: Theory and Experiment. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2009, roč. 113, č. 23, s. 6531–6536. ISSN: 1089– 5639.
Ke stažení zde.

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; PROCHÁZKOVÁ, J. Physical Aspects of Diaphragm Discharge Creation Using Constant DC High Voltage in Electrolyte Solution. Acta Technica ČSAV, 2008, roč. 53, č. 1, s. 277–286. ISSN: 0001– 7043.
Ke stažení zde.

RAŠKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Plasmachemical Reduction for the Conservation of Archaeological Artefacts. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2007, roč. 82, č. 1, s. 159–170. ISSN: 0373– 3742.
Ke stažení zde.

KRČMA, F.; KLÍMA, M.; CIHLÁŘ, M. Diagnostic of Plasmachemical Removal of Copper Based Corrosion Layers. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. S583 (S585 s.)ISSN: 0009– 2770. IF 0,445.
Ke stažení zde.

STARÁ, Z.; KRČMA, F. The Study of H2O2 Generation by DC Diaphragm Discharge in Liquids. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, roč. 54, č. C, s. 1050 ( s.)ISSN: 0011– 4626. IF 0,292.
Ke stažení zde.

RAŠKOVÁ, Z.; BRANDEJS, K.; KRČMA, F.; VANĚK, J. Plasma Diagnostic During Deposition Processes of Silane Based Thin Films. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, roč. 54, č. C, s. 1036 ( s.)ISSN: 0011– 4626. IF 0,311.
Ke stažení zde.

RAŠKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; KLÍMA, M.; KOUSAL, J. Spectroscopy of Low Pressure Discharges Used for Plasmachemical Treatment of Archaeological Artifacts. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. S, s. S101 ( s.)ISSN: 0009 – 2770. IF 0,336.
Ke stažení zde.

Sdělení na mezinárodních konferencích a sjezdech

BLAHOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Barrier Multilayers for Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Proceedings of EUROCORR 2015. Graz, Graz University. 2015. p. 18–523–01 (10 p.). ISBN neuvedeno.

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; JANOVÁ, D. Application of argon-hydrogen plasma as a tool for the corrosion layers removal. Proceedings of EUROCORR 2015. Graz, Graz University. 2015. p. 18/521–1 (8 p.). ISBN neuvedeno.

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Scientific Program & Book of Abstracts. Padova, Padova University. 2015. p. 94 – 94. ISBN 978–88–6938–045–7.

HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Hardcoating of parylene protective layers. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Full Texts. Padova, Padova University. 2015. p. P-28–1 (7 p.). ISBN neuvedeno.

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Full Texts. Padova, Padova University. 2015. p. P-29–1 (8 p.). ISBN neuvedeno.

MAZÁNKOVÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; BRABLEC, A. Study of hydrogen/argon RF plasma used for brass corrosion removal. Proceeding of ICPIG 32. Iashi, University of Iashi. 2015. p. PP.47–1 (4 p.). ISBN neuvedeno.

HLOCHOVÁ, L.; GRAHAM, W.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Reduction of the Corrosion Layers on Archaeological Glass from Vessels: Surface Analysis by SEM/EDS. Proceedings of 22ndInternational Symposium on Plasma Chemistry. Antverpen, UPAC. 2015. p. PI-1–3–1 (4 p.). ISBN neuvedeno.

GROSSMANNOVÁ, H.; KRČMA, F. Plasma Chemical Treatment for Metal Artefacts: Conservation Approach. Proceedings of 22ndInternational Symposium on Plasma Chemistry. Antverpen, UPAC. 2015. p. PIII-6–211 (4 p.). ISBN neuvedeno.

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Removal of Corrosion Layers Using the Reducing Effect of Low-Temperature Low-Pressure H2-Ar Plasma. Proceedings of 7th Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials & 8th International Conference on Plasma Nano Technology and Science. Nagoya, Nagoya University. 2015. p. A4-P-06 (1 p.). ISBN neuvedeno.

GROSSMANNOVÁ, H.; KRČMA, F. Low Pressure Plasma Chemical Treatment for Metal Artefacts – Conservation Approach. In 20th Symposium on Application of Plasma Processes & COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids – Book of Contributed Papers. Bratislava, Spoločnosť pre výzkum plazmy. 2015. p. 240 – 244. ISBN 978–80–8147–027–1.

MAZÁNKOVÁ, V.; HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; KRČMA, F.; GRAHAM, W. Reduction of corrosion layers on glass surfaces using underwater discharge. Europhysics Conference Abstract Booklet – ESCAMPIG XXII. Greifswald, European Physical Society. 2014. p. P1–04–02–1 (2 p.). ISBN 2–914771–86-X.

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; MIKA, F. Corrosion Layers Treatment in Low Temperature Low Pressure Hydrogen Plasma. In Proceedings of 9th International Conference on Plasma Assisted Technologies. St. Petersburg. 2014. p. 50 – 52.

HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; GRAHAM, W.; JANOVÁ, D.; KELSEY, C.; KRČMA, F. Reduction of the corrosion layers on glass and ceramics archaeological artifacts using underwater discharge. In Proceedings of 9th International Conference on Plasma Assisted Technologies. St. Petersburg. 2014. p. 48 – 50.

MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; MÁSILKO, J. Effect of Plasma Treatment on Corrosion Layer of Iron. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. s. 245–248. ISBN: 978–80–8147–004–2.
Ke stažení zde: článek

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Influence of the Sandy Incrustations on the Plasma Chemical Corrosion Removal from Bronze. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. s. 155–159. ISBN: 978–80–8147–004–2.
Ke stažení zde: článek

HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Diaphragm Discharge Ignition Supplied by DC Non- Pulsing Voltage in Electrolyte Solutions with Different Conductivities. 10th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics – Book of Abstracts. Eindhoven: Eindhoven University, 2013. s. P1– 18 (P1–18 s.)
Ke stažení zde: abstrakt

HLAVATÁ, L.; SERBANESCU, R.; HLOCHOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Pin- Hole Discharge Creation in Na2SO4 Water Solutions. Acta Polytechnica, 2013, roč. 53, č. 2, s. 170–173. ISSN: 1210– 2709.

KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KUJAWA, A. Sample Temperature during Corrosion Removal by Low-Pressure Low- Temperature Hydrogen RF Plasma. International Conference on Plasma Physics and Applications – Book of abstracts. Bucharest: 2013. s. 115–115. ISSN: 2344– 0481.
Ke stažení zde: abstrakt

MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Effect of Plasmachemical Treatment on Corrosion Layers of Iron. In Proceedings of ICPIG XXXI. Granada: 2013. s. PS3– 091 (PS3–091 s.)
Ke stažení zde: článek

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Thin Film Deposition of HMDSO for Barrier Applications in Archaeological Artefacts Preservation. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. s. 198–199. ISBN: 978–615–5270–04–8.

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F. Application of Low-Temperature Low-Pressure Hydrogen Plasma: Treatment of Artficially Prepared Corrosion Layers. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. s. 166–166. ISBN: 978–615–5270–04– 8.
Ke stažení zde: abstrakt

VAŠÍČEK, M.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Generation of Audio Frequency Pin- Hole Discharge in Water Solutions. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. s. 60–61. ISBN: 978–615–5270–04–8.
Ke stažení zde: abstrakt

SÁZAVSKÁ, V.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron. EUROCORR 2013 – Book of Abstracts. Estoril: 2013. s. 1128–1128.
Ke stažení zde: abstrakt

SÁZAVSKÁ, V.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron. In Proceedings of EUROCORR 2013. Estoril: 2013. s. 1–5.
Ke stažení zde: článek

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Model Corrosion Layers Using Low-Pressure Low- Temperature Hydrogen Plasma. EUROCORR 2013 – Book of Abstracts. Estoril: 2013. s. 1317–1317.
Ke stažení zde: abstrakt

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Model Corrosion Layers Using Low-Pressure Low- Temperature Hydrogen Plasma. In Proceedings of EUROCORR 2013. Estoril: 2013. s. 1–5.
Ke stažení zde: článek

KOZÁKOVÁ, Z.; VAŠÍČEK, M.; HLOCHOVÁ, L.; KRČMA, F. Diagnostics of High Frequency Underwater Discharge in Water Solutions by Electric Measurements. In Proceedings of XXth Physics of Switching Arc. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 220–223. ISBN: 978–80–214–4753– 0.
Ke stažení zde: článek

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L. Plasmachemical Removal of Corrosion Layers from Brass. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. s. P2.3. 31 (P2.3.32 s.)ISBN: 2–914771–74–6.
Ke stažení zde: článek, poster.

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. In-situ Monitoring of Thin Film Depositon Process Using Optical Emission Spectroscopy. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. s. P3.5. 71 (P3.5.72 s.)ISBN: 2–914771–74–6.
Ke stažení zde: abstrakt, poster.

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; VAŠÍČEK, M.; HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L.; VANRAES, P. Generation of Pin- Hole Discharges in Liquids. In Europhysics conference abstracts. Lisbon: EPS, 2012. s. TL81 (TL84 s.)ISBN: 2–914771–74–6.
Ke stažení zde: článek, přednáška (Krčma F.).

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In SPIG26 – Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports. Beograd: 2012. s. 1–4. ISBN: 978–86–7031–242–5.
Ke stažení zde: článek, poster.

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In VII Conference Plasma Physics and Plasma Technology – Contributed papers. Minsk: 2012. s. 561–564. ISBN: 978–985–7055–01–2.
Ke stažení zde: článek, přednáška.

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P. Heating of Metal Archaeological Artefacts during Low-Pressure Plasma Treatment. In Proceedings of EUROCORR 2012. Istanbul: 2012. s. 1224–1228.
Ke stažení zde: článek, poster.

ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Corrosion Layers Using Hydrogen Plasma. In Proceedings of EUROCORR 2012. Istanbul: 2012. s. 1265–1270.
Ke stažení zde: článek, poster.

BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. In EUROCORR 2012 – Proceedings. Istanbul: 2012. s. 1331–1340.
Ke stažení zde: článek, poster.

PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Spectroscopy of Plasma Deposition Processes Using Dimethylphenylsilane Precursor. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. s. 247–251. ISBN: 978–80–89186–77–8.
Ke stažení zde.

SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; ZMRZLÝ, M.; PŘIKRYL, R.; ZÁHORAN, M. Plasma Treatment of Corrosion Layers from Brass. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. s. 266–270. ISBN: 978–80–89186–77–8.
Ke stažení zde.

NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F.; NIKIFOROV, A.; LEYS, C. Influence of Current and Kind of Gas on the Hydrogen Peroxide Generation in the Water Solutions. In HAKONE XII – Book of Contributed Papers. 2010. s. 398–401. ISBN: 978–80–89186–70–9.
Ke stažení zde.

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; ZEMÁNEK, N.; PŘIKRYL, R.; KOZÁK, O. Corrosion Removal in Low Temperature RF Pulsed Discharge. In Proceedings of 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: UK Bratislava, 2009. s. 23–26. ISBN: 978–80–89186–45–7.
Ke stažení zde.

KOZÁKOVÁ, Z.; HLAVATÁ, L.; KRČMA, F. Diaphragm Discharge Ignition by Constant DC Voltage in Electrolyte Solutions. In Proceedings of 3rd International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas: Sources and Applications. Gent: Gent University, 2009. s. 58–61.
Ke stažení zde.

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; ZEMÁNEK, N.; PŘIKRYL, R.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; JANOVÁ, D.; KOZÁK, O.; SLÁMOVÁ, J. RF Pulsed Discharge for the Metallic Corrosion Removal. In Proceedings of 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics, xxx-xxx, Sofia 29.6.-3.7. 2009, ISBN xxx.
Ke stažení zde.

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; ZEMÁNEK, N.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KOZÁK, O.; JANOVÁ, D.; SLÁMOVÁ, J. Reduction of Corrosion Layers in Low Temperature Plasma. In Proceedings of XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEKT VUT, 2009. s. 60–69. ISBN: 978–80–214–3793– 7.
Ke stažení zde.

PROCHÁZKOVÁ, J.; STARÁ, Z.; KRČMA, F. Breakdown of DC Diaphragm Discharge in Solutions of Alkaline Metals. In Proceedings of ISPC XVIII, Abstract 128, full 30P-50 (4 pages) on CD, Kjoto 2007. ISBN: 978–4–9903773–2–8, ISBN CD: 978–4–9903773–3–5.
Ke stažení zde.

PROCHÁZKOVÁ, J.; STARÁ, Z.; KRČMA, F. Breakdown of DC Diaphragm Discharge in Solutions of Alkaline Metals. In Proceedings of 3rd International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas: Sources and Applications. Ghent: Ghent University, 2007. s. 53–53.
Ke stažení zde.

STARÁ, Z.; PROCHÁZKOVÁ, J.; KRČMA, F.; AUBRECHT, V. DC Diaphragm Discharge in Liquids: Properties and Applications.", Proceedings of XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc, Vol. II, 201–204, Nové Město na Moravě 2007. ISBN 978–80–214–3369–4, CD ISBN: 978–80–214–3370–0.
Ke stažení zde.

KRČMA, F., SŤAHEL, P., STARÁ, Z. Applied Plasma Chemistry – New Practical Exercises. In ISPC XVII – Book of Abstracts. Toronto: 2005. s. 1146–1147., full P104 (6 pages) on CD.
Ke stažení zde.

PROCHÁZKOVÁ, J., KRČMA, F., STARÁ, Z. Optical Emission Spectroscopy of Diaphragm Discharge in Water Solutions. In Proceedings of XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEEC Brno University of Technology, 2005. s. 157–160. ISBN: 80–214–2931–3.
Ke stažení zde.

RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Observation of Low Pressure Plasma Deposition of Thin Silane and Siloxane Based Films. In Proceedings of ISPC XVI. Taormina: IUPAC, 2003. s. 1 ( s.), full (6 pages) on CD.
Ke stažení zde.

STARÁ, Z., KRČMA, F., RAŠKOVÁ, Z. A DC Diaphragm Discharge in Water Solutions. In Proceedings of ISPC XVI. Taormina: IUPAC, 2003. s. 1 ( s.), full (6 pages) on CD.

Sdělení na tuzemských konferencích a sjezdech

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Artefact Conservation Using Thin Films Based on Parylene C and Silicone-acrylate Resin. Chemistry & Live 2015 – Book of abstracts. Brno, FCH VUT. 2015. p. 177 – 177. ISBN 978–80–214–5228–2.

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. archaeological artefacts, metals, conservation, corrosion protection, parylene C. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. Brno, FCH VUT. 2015. p. 173 – 174. ISBN 978–80–214–5228–2.

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Using of Argon-Hydrogen Plasma as a Tool for Removing of Corrosion Layers from Bronze Samples. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. Brno, FCH VUT. 2015. p. 176 – 176. ISBN 978–80–214–5228–2.

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; MIKA, F.; KRČMA, F. Hydrogen Plasma Treatment of Model Corrosion Layers on Bronze. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 100–100. ISBN: 978–80–214–4545–8.
Ke stažení zde: abstrakt

HLOCHOVÁ, L.; HLAVATÁ, L.; KRČMA, F. Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Suplied by DC Non- Pulsing Voltage. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 102–102. ISBN: 978–80–214–4545–8.
Ke stažení zde: abstrakt

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of SiO2-Like Films: Monitoring and Optimization of the Process. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 120–120. ISBN: 978–80–214–4545–8.
Ke stažení zde: abstrakt

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Corrosion Layers Using Hydrogen Plasma: Effects of Various Mean Powers of Plasma Discharge. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 122–122. ISBN: 978–80–214–4545–8.
Ke stažení zde: abstrakt

HORÁK, J.; MENČÍK, P.; PROCHÁZKA, M. Ochrana kovových artefaktů pomocí tenkých vrstev. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno, FCH VUT. 2012. p. 63 – 63. ISBN 978–80–214–4545–8. Ke stažení zde: abstrakt

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; MIKA, F.; KRČMA, F. Hydrogen Plasma Treatment of Model Corrosion Layers on Bronze. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 288–292. ISBN: 978–80–214–4644–1.
Ke stažení zde: článek

HLOCHOVÁ, L.; HLAVATÁ, L.; KRČMA, F. Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Suplied by DC Non- Pulsing Voltage. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 299–303. ISBN: 978–80–214–4644–1.
Ke stažení zde: článek

HORÁK, J.; MENČÍK, P.; PROCHÁZKA, M. Ochrana kovových artefaktů pomocí tenkých vrstev. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. S. 94 – 99. ISBN 978–80–214–4644–1.
Ke stažení zde: článek

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Corrosion Layers Using Hydrogen Plasma: Effects of Various Mean Powers of Plasma Discharge. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 415–420. ISBN: 978–80–214–4644–1.
Ke stažení zde: článek

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of SiO2-Like Films: Monitoring and Optimization of the Process. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 405–408. ISBN: 978–80–214–4644–1.
Ke stažení zde: článek

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F; ZEMÁNEK, N.; ŠIMŠOVÁ, T.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P. Plasmachemical Removal of Corrosion Layers from Iron in RF Low Pressure Hydrogen Plasma. In Proceedings of Week of Doctoral Students 2009, Part 2 – Physics of Plasmas and Ionized Media, 213–218, Praha 2009, ISBN 978–80–7378–102–6.
Ke stažení zde.

Diplomové a dizertační práce

SÁZAVSKÁ, V. Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na kovech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2013. 103s. Vedoucí disertační práce doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Ke stažení zde

VYHNÁNKOVÁ, E. Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.
Ke stažení zde

SEDLÁČEK, O. Barierové multivrstevnaté povlaky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2013. 65 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.
Ke stažení zde

KUJAWA, A. Plazmochemická redukce korozních vrstev na měděných předmětech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2013. 73 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Věra Mazánková, Ph.D.
Ke stažení zde

BLAHOVÁ, L. Plazmochemická příprava a charakterizace tenkých vrstev na bázi hexamethyldisiloxanu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2013. 76 s. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Ke stažení zde